OEM คืออะไร?

OEM คือโรงงานที่รับผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ที่มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งตัวไอเดียและคอนเซปต์ทั้งหมดของตัวสินค้า เจ้าของแบรนด์จะต้องนำมาเสนอให้กับ OEM คือฝ่ายที่รับฟังไอเดียเหล่านั้นและนำมาผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ นั่นเอง

โดย OEM คือโรงงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทำงานอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อติดขัดใด ๆ OEM คือผู้ช่วยที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น ๆ ให้กับเจ้าของแบรนด์ ซึ่งเจ้าของแบรนด์หลาย ๆ คนนั้นเพิ่งเป็นผู้เริ่มต้นกิจการ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สกินแคร์, แบรนด์เสื้อผ้า, แบรนด์กระเป๋า หรือของใช้อื่น  ๆ ก็ตาม มักจะมีเงินทุนน้อย ไม่สามารถเปิดโรงงานของตัวเองได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมากกว่าหลักล้านขึ้นไป กล่าวได้ว่าOEM คือทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำแบรนด์ของตัวเองอย่างแท้จริง

 

ข้อดีของโรงงานOEM คืออะไร

ข้อเสียของโรงงานOEM คืออะไร

 

 

ODM คืออะไร?

ODM หรือ Original Design Manufacturer คือ โรงงานผลิตที่รับออกแบบและพัฒนาสินค้าให้กับบริษัทต่าง ๆ ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถนำสินค้าเหล่านั้นไปขายในนามแบรนด์ตัวเองได้ทันที โดยโรงงานเป็นผู้คิดไอเดียสินค้า ทำการผลิต จากนั้นนำไปเสนอขายให้กับแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการลดงบประมาณในการออกแบบสินค้าได้อย่างดี

 

ข้อดีของโรงงาน ODM คืออะไร

 

ข้อเสียของโรงงาน ODM คืออะไร

ความแตกต่างระหว่าง ODM และ OEM คืออะไร

ODM คือ

OEM คือ

 • อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ “โรงงาน” และ “เจ้าของแบรนด์”
 • อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์เพียงอย่างเดียว
 • สินค้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าของแบรนด์อื่น ๆ ในท้องตลาด
 • สินค้าจากโรงงานOEM คือสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร
 • เจ้าของแบรนด์แทบไม่มีโอกาสปรับแต่งสินค้าที่โรงงานผลิตไว้แล้ว
 • เจ้าของแบรนด์มีสิทธิ์ในการปรับแต่งสินค้าได้อย่างเต็มที่
 • เกิดสินค้าลอกเลียนแบบได้ง่าย เนื่องจากไอเดียการออกแบบมาจากโรงงานไม่ได้มาจากเจ้าของแบรนด์
 • การลอกเลียนสินค้าทำได้ยาก เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบในการผลิตที่แตกต่างกัน
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองพัฒนาสูตร เนื่องจากโรงงานได้พัฒนาสินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว
 • เสียเวลาในการวิจัยและพัฒนาสินค้าค่อนข้างนาน
 • โรงงานเป็นผู้ออกแบบไอเดียสินค้าเอาไว้ก่อนแล้ว
 • เจ้าของแบรนด์ต้องคิดไอเดียของสินค้าขึ้นมาเอง
 • เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องเสียงบในการออกแบบ
 • เจ้าของแบรนด์ต้องมีงบประมาณสำหรับการออกแบบตัวสินค้า

 

 

หลังจากที่ได้รู้ไปแล้วว่าโรงงานOEM คือ อะไรนั้น น่าจะทำให้ว่าที่เจ้าของแบรนด์สินค้าหลายคน เห็นความแตกต่างระหว่างโรงงาน ODM กับOEM คืออะไรกันแน่ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งทั้ง ODM และOEM คือโรงงานการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ที่อยากเริ่มต้นมีแบรนด์ของตัวเอง แต่มีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ไม่อยากลงทุนเปิดโรงงานของตัวเอง ทั้ง ODM และOEM คือกุญแจแห่งความสำเร็จที่สำคัญ แต่ก็ควรพิจารณาเลือกโรงงานที่เหมาะสมกับสินค้าของตัวเองเป็นหลัก เช่น สินค้าประเภทแบรนด์สกินแคร์แนะนำว่าควรใช้ OEM แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทสายโทรศัพท์ก็อาจใช้เป็น ODM เป็นต้น